Вие се намирате тук

Начало Новини ОБЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие

ОБЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ

                                                              О Б Щ И Н А   П О М О Р И Е

 

О Б Я В А

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, глава V от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие Заповед РД-.16-695/13.06.2012г и във връзка с Решение №170 /31.05.2012г. на Общински съвет – Поморие

                          

                                                            ОБЯВЯВА :

 

І. Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени-частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за търговия и др.дейности на открито , в гр.Поморие по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 5 години , както следва:

Местонахождение

 

Нач.тръжна цена

1

гр.Поморие ТЗ “Пиргос” кв.116 п.2

терен

3.80лв./кв.м.на месец

ІІ.Специфични условия:

1. На терените по т.І може да се осъществява търговска дейност.

2. Всяко физическо или юридическо лице има право на един обект (терен, място)

3. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СПОПТ”-Поморие и НАП.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер   представляващ 10 % от началната месечна наемна цена.

ІV. Дата и срок за закупуване на тръжна документация и подаване на документите за участие в търга, както следва:

- първа дата - до 17.00 часа, на 22.06.2012г.

            - втора дата - до 17.00 часа,   на 29.06.2012г.

Тръжната документация се закупува от ОП «СПОПТ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а, след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС.

   V . Дата, час и място на провеждане на търга:

  1. 1.На 26.06.2012г. от 10.00 часа, в залата на Община Поморие, гр. Поморие, ул. «Солна» №5, за първа дата на провеждане на търга.
  2. 2.На 02.07.2012г. от 10.00 часа, в залата на Община Поморие, гр. Поморие, ул. «Солна» №5 за втора дата на провеждане на търга.

 

                СПРАВКИ   за обектите   - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com