Вие се намирате тук

Начало Обяви ОБЯВА ТЕРЕНИ

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 919  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие

ОБЯВА ТЕРЕНИ

ОБЯВА

 

                 На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА , чл. 14 ал.2 от ЗОС във връзка с чл. 14 ал.1 от ЗОС и чл. 18 от Наредба № 1 на Общински съвет  и в изпълнение на Решение № 934/11.03.2014г.   на Общински  съвет – Поморие и Заповед № РД-16-253/02.04.2014г. на Кмета на Община Поморие .

 

ОБЯВЯВА:

 

І.Да се проведе публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински терен, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ,  за срок от 5/ пет/ години, както следва:

 

местонахождение

 

Нач.тръжна цена

1

гр.Поморие ТЗ“ Музей на солта” кв.269, УПИ ІІІ петна №1,2,3

терен

5.00лв./кв.м. на месец

 

ІІ.Специфични условия:

1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица- търговци , регистрирани по ТЗ като  има право на един обект (терен)     

2. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.

ІІІ. Депозит за участие  в търга в размер   представляващ 10 % от годишната наемна цена.

ІV. Стъпка на наддаване 10% от  началната месечна наемна  цена.

V.Дата и срок за закупуване на тръжна документация и подаване на документите за участие в търга, както следва:

- първа дата - до 16.00 часа,  на 24.04.2014 г.

                - втора дата - до 16.00 часа,   на 08.05.2014 г

Тръжната документация се закупува от ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І»  № 96а,  след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС.

 . Дата, час и място на провеждане на търга:

  1. 1.На 25.04.2014 г. от 14.00 часа, в залата на Община Поморие, гр. Поморие, ул. «Солна» №5,  за първа дата на провеждане на търга.
  2. 2.На 09.05.2014 г. от 14.00 часа, в залата на Община Поморие, гр. Поморие, ул. «Солна» №5 за втората дата на провеждане на търга.

 

СПРАВКИ :    - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

Последно променена в Събота, 05 Април 2014 20:24

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com