Вие се намирате тук

Начало Обяви ОБЯВА ЗА МАГАЗИНИ И ТЪРГОВСКИ МАСИ ВЪВ ВРЕМЕНЕН ПАЗАР ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 250  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие

ОБЯВА ЗА МАГАЗИНИ И ТЪРГОВСКИ МАСИ ВЪВ ВРЕМЕНЕН ПАЗАР ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ Избрана

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1,2 от ЗОС, във връзка с чл.65 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 550/25.04.2013 на Общински съвет Поморие и Заповед № РД-16-938/17.09.2014г на Кмета на Община Поморие .

                                                                                                                                ОБЯВЯВА :

 

І. Да се проведе публично оповестен явен търг за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на следните обекти , съгласно приложената схема, както следва :

Сграда „А”:

  1. 1.Магазин за пилета и пилешки разфасовки , на площ от 28.36 кв.м. закрита площ,при начална месечна наемна цена в размер на 296,65 лв.с вкл. ДДС.
  2. 2.Павилион за цветя   на площ от 16.18 кв.м. закрита площ,при начална месечна наемна цена в размер на 194.16 лв.с вкл. ДДС.

     за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на   следните обекти съгласно приложената схема, както следва:

  1. 1. Търговска маса № 14 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 48,40лв. без вкл.ДДС.
  2. 2.Търговска маса № 21 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 48,40лв. без вкл.ДДС.
  3. 3.Търговска маса № 23 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 48,40лв. без вкл.ДДС.

II. Специфични условия :

1. Всички обекти да се използват за продажба на съответните стоки.

2. В публично оповестения явен търг за магазините могат да участват юридически лица, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект (павилион).

3. В публично оповестения търг за търговските маси за продажба на селскостопанска продукция могат да участват физически и юридически лица,регистрирани като земеделски производители, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект (маса).

            4.Участниците в търга за търговските маси следва да представят:

             - Регистрационна карта на земеделски производител издадена от Министерството на земеделието и храните;

             - Анкетна карта за регистрация на земеделски производител издадена от Областна дирекция «Земеделие»-Бургас;

             - Анкетен формуляр за местонахождението на имота издадено от Общинска служба «Земеделие»- Поморие

             5. Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.

             6. Квадратурата, която се ползва извън търговските маси за продажба на селскостопанска продукция се заплаща допълнително по Тарифата за такси към Наредба № 11 на Общински съвет Поморие

       ІІI.Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна цена.

       ІV. Дата и срок за закупуване и подаване на документите за участие в търга, както следва:

- първа дата - до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга .

            -втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга.

Тръжната документация се закупува от ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а, след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

   V. Депозит за участие в търга 10% от началната годишна наемна цена.

   VI. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

   VІ. Дата, час и място на провеждане на търга :

  1. 1.На 03.10.2014г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.
  2. 2.На 10.10.2014г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.

 

СПРАВКИ   за обектите   - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

Последно променена в Четвъртък, 18 Септември 2014 10:30

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com