Вие се намирате тук

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 275  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие

Главно меню

Администратор

Администратор

Уеб сайт:: http://www.dveplus.com
Петък, 31 Май 2019 11:17

ПОКАНА "ПАЯК"

ПОКАНА


Във връзка с наближаващия летен сезон 2019 г. и необходимостта от спазване на правилата, ограниченията и забраните за паркиране на ППС на паркинги и зони за паркиране, публична общинска собственост на територията на Община Поморие, ОП”СУОИ”–Поморие обявява набирането на оферти за сключване на договор за наем на специализиран автомобил тип „Паяк” за принудително отстраняване на неправилно паркирани ППС на територията на Община Поморие в съответствие с разпоредбите на Наредбата за организацията на транспортната дейност и безопастността на движение на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие.
I. Изисквания към кандидатите:
1. Да разполага с минимум 1 брой специализиран автомобил с краново устройство тип "Паяк", с подемен механизъм за повдигане на автомобили над 1500 кг, технически изправен, отговарящ на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата;
2. Крановото устройство трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения и да е регистрирано в регионалния отдел на ГД "ИДТН";
3.Да притежава документ за извършване на обществен превоз на товари, съгласно чл.6, ал.1 от Закона за автомобилните превози и Глава I, дял трети от Наредба №33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
4. Да осигури квалифицирания персонал на специализирания автомобил, притежаващи необходимият опит и квалификация за работа с краново устройство в градски условия.
II. Кандидатите следва да представят следните документи:
1.Оферта, която включва и предложение за цена;
2. Документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за автомобила;
3. Удостоверение за техническа изправност на ППС, която допуска автомобила да се движи по пътищата отворени за обществено ползване;
4. Документи удостоверяващи извършени технически прегледи на автомобила;
5. Свидетелство за регистрация на автомобила;
6. Документи по изискванията към кандидатите.

Договорът ще бъде сключен за срок от 15.06.2019г. до 31.08.2019г.вкл. Място за изпълнение на договора: Територията на Община Поморие.
Прогнозна стойност на договора до 29 990 лв. без ДДС за целия срок на договора.
Място за изпълнение на договора: Територията на Община Поморие.

Срок за подаване на оферти до 17.00 часа на 07.06.2019г. в деловодството на ОП „СУОИ”-Поморие, ул.”Княз Борис І”96А.

За информация: тел.0596/ 2 22 31; 2 42 98.

ПОКАНА


Във връзка с наближаващия летен сезон 2018 г. и необходимостта от спазване на правилата, ограниченията и забраните за паркиране на ППС на паркинги и зони за паркиране, публична общинска собственост на територията на Община Поморие, ОП”СУОИ”–Поморие обявява набирането на оферти за сключване на договор за наем на специализиран автомобил тип „Паяк” за принудително отстраняване на неправилно паркирани ППС на територията на Община Поморие в съответствие с разпоредбите на Наредбата за организацията на транспортната дейност и безопастността на движение на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие.
I. Изисквания към кандидатите:
1. Да разполага с минимум 1 брой специализиран автомобил с краново устройство тип "Паяк", с подемен механизъм за повдигане на автомобили над 1500 кг, технически изправен, отговарящ на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата;
2. Крановото устройство трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения и да е регистрирано в регионалния отдел на ГД "ИДТН";
3.Да притежава документ за извършване на обществен превоз на товари, съгласно чл.6, ал.1 от Закона за автомобилните превози и Глава I, дял трети от Наредба №33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
4. Да осигури квалифицирания персонал на специализирания автомобил, притежаващи необходимият опит и квалификация за работа с краново устройство в градски условия.
II. Кандидатите следва да представят следните документи:
1.Оферта, която включва и предложение за цена;
2. Документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за автомобила;
3. Удостоверение за техническа изправност на ППС, която допуска автомобила да се движи по пътищата отворени за обществено ползване;
4. Документи удостоверяващи извършени технически прегледи на автомобила;
5. Свидетелство за регистрация на автомобила;
6. Документи по изискванията към кандидатите.

Договорът ще бъде сключен за срок от 15.06.2018г. до 31.08.2018г.вкл. Място за изпълнение на договора: Територията на Община Поморие.
Прогнозна стойност на договора до 29 990 лв. без ДДС за целия срок на договора.
Място за изпълнение на договора: Територията на Община Поморие.

Срок за подаване на оферти до 17.00 часа на 08.06.2018г. в деловодството на ОП „СУОИ”-Поморие, ул.”Княз Борис І”96А.

За информация: тел.0596/ 2 22 31; 2 42 98.

Обявление от Общинска администрация

ПОКАНА


Във връзка с наближаващия летен сезон 2017 г. и необходимостта от спазване на правилата, ограниченията и забраните за паркиране на ППС на паркинги и зони за паркиране, публична общинска собственост на територията на Община Поморие, ОП”СУОИ”–Поморие обявява набирането на оферти за сключване на договор за наем на специализиран автомобил тип „Паяк” за принудително отстраняване на неправилно паркирани ППС на територията на Община Поморие в съответствие с разпоредбите на Наредбата за организацията на транспортната дейност и безопастността на движение на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие.
I. Изисквания към кандидатите:
1. Да разполага с минимум 1 брой специализиран автомобил с краново устройство тип „Паяк“, с подемен механизъм за повдигане на автомобили над 1500 кг, технически изправен, отговарящ на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата;
2. Крановото устройство трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения и да е регистрирано в регионалния отдел на ГД „ИДТН“;
3. Да притежава документ за извършване на обществен превоз на товари, съгласно чл.6, ал.1 от Закона за автомобилните превози и Глава I, дял трети от Наредба №33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
4. Да осигури квалифицирания персонал на специализирания автомобил, притежаващи необходимият опит и квалификация за работа с краново устройство в градски условия.
II.Кандидатите следва да представят следните документи:
1.Оферта, която включва и предложение за цена;
2. Документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за автомобила;
3. Удостоверение за техническа изправност на ППС, която допуска автомобила да се движи по пътищата отворени за обществено ползване;
4. Документи удостоверяващи извършени технически прегледи на автомобила;
5. Свидетелство за регистрация на автомобила;
6. Документи по изискванията към кандидатите.

Договорът ще бъде сключен за срок от 01.06.2017г. до 15.09.2017г.вкл. Място за изпълнение на договора: Територията на Община Поморие.
Прогнозна стойност на договора до 29 990 лв. без ДДС за целия срок на договора.
Място за изпълнение на договора: Територията на Община Поморие.

Срок за подаване на оферти до 17.00 часа на 31.05.2017г. в деловодството на ОП „СУОИ”-Поморие, ул.”Княз Борис І”96А.

За информация: тел.0596/ 2 22 31; 2 42 98.

Обявление от Общинска администрация

ПОКАНА


Във връзка с наближаващия летен сезон 2017 г. и необходимостта от спазване на правилата, ограниченията и забраните за паркиране на ППС на паркинги и зони за паркиране, публична общинска собственост на територията на Община Поморие, ОП”СУОИ”–Поморие обявява набирането на оферти за сключване на договор за наем на специализиран автомобил тип „Паяк” за принудително отстраняване на неправилно паркирани ППС на територията на Община Поморие в съответствие с разпоредбите на Наредбата за организацията на транспортната дейност и безопастността на движение на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие.
I. Изисквания към кандидатите:
1. Да разполага с минимум 1 брой специализиран автомобил с краново устройство тип „Паяк“, с подемен механизъм за повдигане на автомобили над 1500 кг, технически изправен, отговарящ на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата;
2. Крановото устройство трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения и да е регистрирано в регионалния отдел на ГД „ИДТН“;
3. Да притежава документ за извършване на обществен превоз на товари, съгласно чл.6, ал.1 от Закона за автомобилните превози и Глава I, дял трети от Наредба №33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
4. Да осигури квалифицирания персонал на специализирания автомобил, притежаващи необходимият опит и квалификация за работа с краново устройство в градски условия.
II.Кандидатите следва да представят следните документи:
1.Оферта, която включва и предложение за цена;
2. Документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за автомобила;
3. Удостоверение за техническа изправност на ППС, която допуска автомобила да се движи по пътищата отворени за обществено ползване;
4. Документи удостоверяващи извършени технически прегледи на автомобила;
5. Свидетелство за регистрация на автомобила;
6. Документи по изискванията към кандидатите.

Договорът ще бъде сключен за срок от 01.06.2017г. до 15.09.2017г.вкл. Място за изпълнение на договора: Територията на Община Поморие.
Прогнозна стойност на договора до 29 990 лв. без ДДС за целия срок на договора.
Място за изпълнение на договора: Територията на Община Поморие.

Срок за подаване на оферти до 17.00 часа на 31.05.2017г. в деловодството на ОП „СУОИ”-Поморие, ул.”Княз Борис І”96А.

За информация: тел.0596/ 2 22 31; 2 42 98.

Сряда, 25 Май 2016 12:58

Обява Кафе "Градина"

О Б Я В А

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 227/18.05.2016г. на Общински съвет Поморие и Заповед № РД-16-462/20.05.2016г. на Кмета на Община Поморие е


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


І.За отдаване под наем, за срок от 10/десет/ години на обект и общински терен находящи се в кв. 70 УПИ ІІІ по плана на гр. Поморие, както следва:
1. Сграда с идентификатор 57491.502.255.1 по кадастралната карти и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК със застроена площ 25кв.м., заедно със следните обекти:
- Бар-плот от метална конструкция с площ 30 кв.м;
- Помещения с площ 12кв.м.;
- Общински терен от 80кв.м за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ;
-Метални навеси с площ 100 кв.м.
Към сграда с идентификатор 57491.502.255.1 по КККР на гр.Поморие е и прилежащ терен от 549 кв.м за разполагане на маси за консумация по позиция № 86, в Търговска зона обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Княз Борис І” до о.т. 503 /кръстовище с „Булаир/, съгласно Решение №552/25.04.2013г. на Общински съвет-Поморие. За разполагането на маси за консумация ще се заплаща такса по Тарифа№1 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.
2. Начална месечна наемна цена – 1 350 лв. без ДДС или 1 620 лв. с ДДС.
Началната месечна наемна вноска включва: месечна наемна цена на наем имущество - /сграда идентификатор 57491.502.255.1, бар-плот от метална конструкция, помещения и навеси/ в размер на 870 лв. без ДДС или 1 044 лв. С ДДС и месечна наемна цена-наем земя в размер на 480 лв. без ДДС или 576 лв. с ДДС.
ІІ.Специфични условия:
1.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица -търговци, регистрирани по Търговския закон.
2.Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”- Поморие и НАП.
3. Участникът следва да представи декларация-съгласие за приемане на условията и проекта на договора.
ІІІ. Стъпка на наддаване 10 % от началната месечна наемна цена без ДДс.
ІV. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена.
V.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.


VІ. Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
VІІ. . Дата и срок за закупуване и подаване на документите за участие в търга:
- първа дата - до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга /т.е 09.06.2016 г./
- втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга /т.е 16.06.2016 г./
В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а
VІІІ. Дата, час и място на провеждане на търга :
1. На 10.06.2016г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.
2. На 17.06.2016г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.СПРАВКИ - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

Страница 1 от 20

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com