Вие се намирате тук

Начало Административни услуги Разрешение за поставяне на РИЕ на територията на Община Поморие Заявление за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ Администратор

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие

Главно меню

Администратор

Администратор

Уеб сайт:: http://www.dveplus.com

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам двадесето заседание на Общински съвет – Поморие на 08.02.2013г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.ОС-09/10.01.2013г. - Докладна записка от Адам Адамов – председател на ПК по УТСОСОС, относно изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие.

2.ОС-45/23.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ ІІ, кв.22 по плана на с.Александрово.

3.ОС-18/14.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ ХV, кв.16 по плана на с.Каменар.

4.ОС-16/14.01.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на овощни насаждения.

5.ОС-46/23.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно допълнение към Тарифа № 3 на Наредба № 11 за услугите предлагани в пристанище Поморие.

6.ОС-27/18.01.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „СУОИ”, относно отдаване под наем на общински терени.

7.ОС-912/06.12.2012г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно утвърждаване срока на валидност и броя на разрешителните за таксиметрова дейност през 2013г.

8.ОС-879/26.11.2012г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно приемане на Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери.

9.ОС-840/13.11.2012г. - Докладна записка Кмета на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за пожарната безопасност в Община Поморие.

10.ОС-32/21.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно годишен отчет на програмата за отпадъците.

11.ОС-872/23.12.2012г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Външни ВиК проводи за УПИ ІІІ и ІV, в.16, м-ст „Кротиря”, гр.Поморие.

12.ОС-42/22.01.2013г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за външно ел.захранване в ПИ 57491.18.561 в м.”Кошарите”, землище гр.Поморие.

13.ОС-43/22.01.2013г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 002071 в м.”Габарака”, с.Александрово.

14.ОС-21/16.01.2013г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за канализация в кв.1, УПИ І в м.”Резервоара”, землище гр.Ахелой.

15-ОС-56/30.01.2013г. - Покана от „Спорт пропърти мениджмънт Поморие АД за общо събрание на 15.02.3013г.

16.ОС-38/22.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно участие на Община Поморие в СПМ-Поморие.

17.ОС-34/21.01.2013г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно годишен план за вътрешен одит.

18.ОС-41/22.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно създаване на консултативен съвет по въпросите за младежта.

19.ОС-934/21.12.2012г. – Докладна записка от мл.експерт „Спортни дейности” при Община Поморие, относно създаване на общинска експертна комисия по спорта.

20.ОС-19/14.01.2013г. – Докладна записка от Д.Апостолова – зам.-кмет, относно отчет на комисията за закрила на детето.

21.ОС-899/03.12.2012г. – Докладна записка от председателя на „Читалища от Община Поморие”, относно предоставяне на помещение.

22.ОС-920/10.12.2012. – Годишен отчет за 2012г. от „Медицински център І” ЕООД гр.Поморие.

23.ОС-25/17.01.2013г. - Молба от Смаил Назис от гр.Поморие за финансова помощ.

24.Текущи.

В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.

Председател на Общински съвет Поморие: /п/

/д-р Милена Енева/

„Аз и ръководството на Община Поморие, категорично сме против всякакви опити за манипулиране на общественото мнение”, заяви кметът Алексиев по повод получена информация за действия, променящи реалния резултат на обявената в сайта на Община Поморие /pomorie.bg/ и в сайта на Радио Милена /radiomilena.com/ анкета.

„Ръководството на Община Поморие няма да позволи спекулации относно достоверността на резултатите, защото нашите действия винаги са били управлявани от общественото мнение”, заяви още той.

Въпросът с възможност за гласуване – „ Да има ли синя зона в Поморие”, е модерен и демократичен начин за изразяване на гражданска позиция. До 08.02.2013 г. всеки може да гласуват с „Да” или „Не”, както и да следи резултатите до момента.Крайният резултат ще бъде обявен след подробен анализ на гласувалите.

„Призовавам всички жители на общината да се включат в гласуването, защото всяко изказано мнение по обществен въпрос е крачка към утвърждаването на силно гражданско общество”, допълни кметът Алексиев.

Велоалея, кръгово кръстовище, многофункционално спортно игрище и нов пазар за селскостопанска продукция, са само част от проектите залегнали в капиталовата програма на Община Поморие за настоящата  година. На провелото се вчера обсъждане на Проектобюджет 2013 в Поморие, заместник кметът по строителство, общинска собственост и устройство на територията инж. Кунчо Гайдов, изнесе основните параметри, залегнали в капиталовата програма.

Хандбалното игрище ще бъде обновено изцяло, ще се превърне в многофункционална спортна площадка за хандбал, волейбол, баскетбол, футбол, тенис на корт и тенис на маса. Улица „Солна” също ще бъде ремонтирана основно, а теренът пред банката на кръстовището с ул.  “Професор Стоянов” ще бъде оформен като паркинг. „По този начин се предвижда да бъде решен един основен транспортен проблем с трафика по тази улица” -  каза заместник-кметът Гайдов.

Проектът за изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Княз Борис”, до манастира, е сред основните приоритети заложени в програмата на общината – стана ясно на срещата.

Дворът на манастира да се превърне в градски парк е друга идея на ръководството. Според проведените разговори, след изготването на проект и след одобрението му от Епархийския съвет, теренът ще бъде предоставен за ползване от Община Поморие. „Идеята е градинката пред читалището да се свърже с двора на манастира, за да се получи голям градски парк. Предвижда се тази година да се изгради и фонтан в кръглата зацветена площ на сегашната градинка” – сподели кметът Алексиев. Той  представи пред присъстващите скица от идеен проект за  изграждане на статуя на покровителя на Поморие Свети Георги.

Темата за изграждане на нова автогара също се обсъди с гражданите. Виждането на ръководството е, че тя трябва да се намира на входа на града от към Бургас.

Относно бюджета, заместник кметът по бюджет, финанси и счетоводни дейности Янчо Илиев изнесе подробни данни, събрани в презентация, от които става ясно че макрорамката на бюджета на Община Поморие през 2013 година ще бъде приблизително 23 млн. 5 хил. лв. От тях около 8 млн и половина са държавен трансфер, около 13 млн. собствени приходи и около 2 млн. са неусвоен банков заем.

Кметът Иван Алексиев увери гражданите, че всеки значим проект ще бъде поставен за обществено обсъждане, за да чуят различните мнения и  да се вземе най-доброто решение за развитието на община Поморие.

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков лично направи инспекция на дейностите, които се извършват в Куполната гробница, обект от проекта „Виа Понтика”. „Поморие е една от малкото общини, които са пред приключване на първия етап от проекта и е одобрена за втори етап, в който ще продължи реставрацията и консервацията на гробницата” – заяви кметът Иван Алексиев след срещата с министъра.

Посещението на вицепремиера е свързано с участието му в дискусията на в. Стандарт за старта на кампанията „Чудесата на България“. „Шест милиона лв ще бъдат предоставени от правителството тази година за археологическите обекти от маршрута Виа Понтика – юг” – заяви Симеон Дянков на срещата в Бургас. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на археологически проучвания, реставрация и консервация на обектите.

Предстои към „Виа Понтика“  да бъдат включени още 4 нови проекта тази година. Това са Русокастрон,  Деултум и още две крепости в Обзор.

Вицепремиерът  бе категоричен, че развитието на културно- историческия маршрут ще допринесе за удължаването на  туристическия сезон.

В дискусията взеха участие  още  директорът на НИМ проф. Божидар Димитров,  директорът на Националния археологически институт с музей при Бан доц. д-р Людмил Вагалински, директорът на РИМ Бургас Цоня Дражева, археолози и кметовете на общини от бургаски регион.

Официалната церемония за стартиране на строителните работи по проект „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна зона, прилежаща към ул. “Морска“ в кв. „Св. Георги“, гр. Поморие“,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG161PO001/1.4-06/2010/038,

ще се състои на 14.01.2013 г. от 12:00 ч.
на ул. „Морска” в кв. Свети Георги, гр. Поморие. 

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com